Dader confronteren met slachtoffer

Het project is bedoeld voor jongeren van twaalf tot achttien jaar.
De reclassering en Slachtofferhulp denken dat zowel de daders als de slachtoffers gebaat zijn bij een snelle confrontatie. Het slachtoffer krijgt antwoord op vragen, de dader kan zijn of haar excuses maken.