Meer muskusratten gevangen in 2000

Het waren er in 2000 ruim 35.000.
Dat meldt Waterschap Zeeuwse Eilanden, dat voor heel de provincie de meldingen en de vangst van muskusratten bijhoudt. Het gros van de muskusratten is gevangen in Zeeuws-Vlaanderen.
Daar zijn ook de meeste rattenvangers actief, namelijk 9 van de 16. Zij verwachten dat in 2001 het aantal muskusratten iets zal afnemen.