Zevibel is teleurgesteld over debat

In de Tweede Kamer was geen meerderheid voor schadeloosstelling voor de vissers als delen van de Noordzee worden afgesloten.
De Europese Commissie wil een vangstverbod instellen om de kabeljauwstand te beschermen. Volgens Staatssecretaris Faber staat het verbod nog niet vast en wordt op 7 februari pas een besluit genomen.