Subsidie voor brede school Sluis

Dat geld is voor plannen met een multifunctioneel educatief centrum.
Het is de bedoeling dat alles op het gebied van welzijn en onderwijs in een gebouw ondergebracht wordt, in een zogenaamde brede school. De experimenten die de staat subsidieert zijn bedoeld om de combinatie van werk en privéleven makkelijker te maken.