Wateroverlast in Het Goese Meer

Het water staat bij deze villa's in de kelders, vele tuinen staan blank.
De hinder wordt veroorzaakt doordat Waterschap Zeeuwse Eilanden het waterpeil van de sloot heeft verhoogd. De bewoners hebben geklaagd bij het schap, maar dat onderneemt niets.
Als de provincie niets doet, gaan de bewoners naar de rechter.