Tegenslag boren waterpijp Yerseke

Eigenlijk had het boren nagenoeg klaar moeten zijn.
Door technische tegenvallers is er nog niets geboord. De leiding wordt aangelegd zodat het spoelwater voor de mosselen van betere kwaliteit is.
De gemeente Yerseke verwacht dat de einddatum van 30 april 2001 gewoon gehaald wordt en dat de kosten binnen de begrootte 30 miljoen gulden blijven.