Waddenvereniging boos op kabinet

Daarin staat dat de mechanische kokkel- en mosselvisserij in de Waddenzee wat het kabinet betreft voorlopig op de huidige voet kan doorgaan.
Grootschalige schelpdiervisserij gaat volgens de vereniging ten koste van vogels. Nu het kabinet weigert om daarom de mossel- en kokkelvisserij aan banden te leggen, gaat de Waddenvereniging de Tweede Kamer vragen daarvoor te zorgen.