"Greenpeace straffen voor blokkade"

Dat eiste de Franse opwerkingsfabriek Cogéma donderdag tijdens een kort geding in Middelburg.
Cogéma wil dat de rechter blokkades verbiedt op straffe van 500.000 gulden. Zelfs het dreigen met een blokkade moet beboet worden.
Volgens Cogéma veroorzaken die acties veel schade. De rechtbank doet over een week uitspraak.