Eurosport is weer terug op de kabel

De sportzender ontbrak een paar weken, omdat Eurosport voor de doorgifte meer geld vroeg dan Zekatel wilde betalen.
Woensdag werden beide partijen het alsnog eens. Welk compromis ze hebben gesloten, willen ze niet zegen.
Zekatel belooft dat de kabeltarieven door het nieuwe contract met Eurosport in elk geval niet zullen stijgen.