Inspectie gebreken monumentenpanden

De gemeente Middelburg inspecteert de panden om de komende jaren in aanmerking te kunnen komen voor een rijkssubsidie van ongeveer 800.000 gulden voor restauratie van de panden.
Eigenaren van monumentenpanden kunnen vervolgens, als het tenminste om groot onderhoud gaat, aanspraak maken op deze subsidiepot.