"Natuurherstel Schelde is mislukt"

Het is veel moeilijker om nieuwe natuurgebieden aan te leggen dan verwacht.
Staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat heeft dat maandag toegegeven bij een werkbezoek aan Zeeland. Nieuwe natuurgebieden in en aan de Westerschelde zijn nodig als compensatie van de natuur die verloren gaat door het verdiepen van de vaargeul naar Antwerpen.