Akkoord tussen Middelburg en Spahr

Over de inhoud van de regeling wil niemand iets zeggen.
Volgens onbevestigde berichten zou Spahr van de Hoek 2,6 miljoen gulden uitbetaald krijgen tot aan zijn pensioen. Op 5 maart wordt in een extra raadsvergadering uitleg gegeven door burgemeester en wethouders over de afvloeiingsegeling.
terug naar inhoud .