Veiligheid scholen onder de loep

Een zogeheten schoolverkenning daarover wordt uitgevoerd door inspecteurs van de Arbo Unie.
De algemene schoolverkenning moet een beeld geven van de veiligheid op school in brede zin. Bekeken wordt bijvoorbeeld waaraan een kind zich kan bezeren en met welke gevaarlijke stoffen op school wordt gewerkt.
Zodra het rapport klaar is, wordt gekeken hoe het een en ander kan worden verbeterd.