Leerlingen maken vallen voor padden

Dwars door het gebied waar de padden lopen, ligt een drukke weg.
De beestjes lopen dus de kans doodgereden te worden. Elke ochtend zal iemand de vallen legen en de padden aan de overkant van de weg zetten.
De paddentrek duurt ongeveer zeven weken. Zolang blijven de vallen staan.
terug naar inhoud .