Kans op brokstukken Mir nu miniem

De Doema, de Russische Tweede Kamer, heeft het neerstorten van de Mir afgewezen.
Of president Poetin zich daar iets van aantrekt is onzeker. Het afgeschreven ruimtestation zou half maart in de Stille Oceaan moeten storten.
Volgens het Nederlandse ministerie van Defensie zouden brokken van de Mir ook op Zeeland kunnen neerkomen, al is die kans erg klein.