Actie tegen meer goederentreinen

Hij is daarom begonnen met een brievenactie.
In Zuid-Beveland groeit het verzet tegen steeds meer goederentreinen die over de Zeeuwse spoorlijn rijden. Nu rijden er zo'n tien goederentreinen per dag langs.
Met de komst van de Westerschelde Containerterminal in Vlissingen-Oost zouden dat er veertig kunnen worden, met als gevolg meer geluidsoverlast en trillingen.