Maatregelen ramp voor veevervoerder

Sinds maandagmiddag geldt een totaal vervoersverbod voor schapen en geiten.
Ook is er een verzamelverbod voor andere evenhoevigen. Vooral het verzamelverbod voor koeien en schapen betekent dat de veetransporteurs nauwelijks hun werk kunnen doen.