Akkoord over vangstverbod Noordzee

Er zijn maatregelen afgesproken om tegemoet te komen aan de weerstand van de vissers tegen het vangstverbod in de Noordzee.
Zo probeert Faber bij eurocommissaris Fischler het zuidelijk deel van de Noordzee toch open te stellen. De visserijsector is tevreden met het bereikte resultaat.
Het akkoord wordt nu voorgelegd aan de achterban.