"Spahr trad onder voorwaarden af"

Er zou een afvloeiingsregeling boven de normale wachtgeldregeling komen.
Mochten de partijen er niet uitkomen, dan zou een commissie een bindende uitspraak zou doen. Dat schrijft de advocaat van Spahr aan de gemeenteraad van Middelburg.
Volgens het college wilde Van Gelder zo'n commissie, zij zijn daar nooit akkoord mee gegaan.