Middelburg besluit wachtgeld Spahr

Het besluit betekent wachtgeld voor Spahr van in totaal 1,3 miljoen gulden.
De coalitiepartijen ChristenUnie, CDA, VVD en AOV/Unie 55+ dienden een motie in waarin bovendien werd aangedrongen op snel ontslag van Spahr door de minister van Binnenlandse Zaken. De oppositiepartijen PvdA, Groenlinks en SGP verwachten extra claims van Spahr.