Prijs voor voorzieningen op strand

Deze prijs is een beloning voor voorzieningen waardoor mensen met een functiebeperking helemaal kunnen deelnemen aan het alledaagse leven.
De stichting krijgt de prijs voor de aangepaste strandhuisjes, de toegankelijke strandovergang en strandrolstoelen voor gehandicapten. De prijs is een idee van patiënten- en cliëntenvereniging Het Klaverblad.