Extra geld voor rampenbestrijding

Het gaat om het voorkomen of bestrijden van rampen met bijvoorbeeld ammoniakschepen op de Westerschelde.
Aanleiding is het onderzoek van de commissie Oosting naar de vuurwerkramp in Enschede. Zeeland is op dat soort rampen niet voorbereid.
Het Rijk geeft 60.000 gulden extra als stimulans. In de zomer van 2003 wordt in Zeeland een conferentie gehouden over veiligheid.