Winkelschip uit het water getild

Dat gebeurde met twee grote kranen.
Het schip weegt 120 ton en moet plaatsmaken voor de aanleg van een boorput. Die is nodig om de boor weer op gang te helpen, waarmee onder de havens van Yerseke een verswaterleiding wordt aangelegd.
Die leiding is bedoeld voor de mossel- en oesterindustrie in het dorp.