Project Leefstijl op basisscholen

Het doel van het project is kinderen te leren hoe ze hun sociaal-emotionele vaardigheden kunnen vergroten.
De kinderen werken er al een poos mee. Dinsdag werd het project voorgesteld aan de ouders.
Directeur Thea de Smit van 't Mozaïek is er enthousiast over. De kans bestaat dat Leefstijl ook wordt ingevoerd op de zestien andere openbare basisscholen op Walcheren.