Gemeenten afwachtend over maatregel

Vanaf 1 mei hebben alle bestuurders van rechts voorrang, dus ook fietsers.
Het verschil tussen langzaam en snelverkeer wordt opgeheven. De gemeenten voelen er niets voor om direct nieuwe verkeersborden aan te schaffen.
Er is namelijk geen verplichting om attentieborden te plaatsen bij de kruispunten.