Ongeruste reacties op uitbraak MKZ

Boeren slaan massaal ontsmettingsmiddelen in, bezoek is niet welkom op boerenbedrijven en de berichtgeving over MKZ wordt scherp in de gaten gehouden.
Voor het eerst worden nu ook pluimveebedrijven getroffen door de MKZ. Ook voor deze bedrijven geldt nu een vervoersverbod.
In Zeeland is een opfokbedrijf voor kippen in Meliskerke één van de getroffen bedrijven.