Waterschap scherpt maatregelen aan

Er wordt geen onderhoud meer uitgevoerd bij gebieden met vee, of waar vee heeft gestaan.
Bedrijfsbezoeken worden uitgesteld. Melk en mest moeten worden opgeslagen in kelders of tanks.
Lozen op het riool of open water mag niet omdat dit de zuiveringen extra belast en omdat het MKZ-virus zich zo kan verspreiden. Als er gebrek aan opslag komt, mag eventueel een sloot worden afgedamd.