Zeeuws Landschap sluit gebieden af

Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft hiertoe opgeroepen om verspreiding van het mond- en klauwzeervirus te voorkomen.
In Zeeland zijn natuurbeheerders niet verplicht hun gebieden te sluiten. Staatsbosbeheer sloot al de door vee begraasde terreinen af.
De gebieden van Natuurmonumenten in Zeeland zijn nog gewoon open.