Afgelastingen wegens dierziekte MKZ

De deelnemers vinden het onverantwoord om veel bezoekers te ontvangen.
Rondom alle deelnemende glastuinbouwbedrijven liggen veehouderijen. De actiegroep Sluis Aardenburg Zelfstandig heeft besloten dinsdag af te zien van een actie tegen de herindeling.
Uit medeleven met alle betrokkenen vindt de actiegroep het nu niet het moment voor activiteiten.