"Maak Zeeland nationaal landschap"

Zeeland is volgens de natuurorganisaties één van de weinige open gebieden van Nederland en dat moet volgens hen zo blijven.
Ook zou die titel Zeeland een soort bescherming bieden tegen landontsierende plannen zoals de verdieping van de Westerschelde en teveel woningbouw.