"Kapiteins PSD uit op meer geld"

Zo reageert PSD-directeur Vos op een brandbrief van de kapiteins.
De PSD houdt op in november 2003, als de Westerscheldetunnel klaar is. De kapiteins, die jaarlijks zo'n 125.000 gulden verdienen, willen volgens Vos via een hoger salaris meer wachtgeld krijgen.
Als reden van het opzeggen van vertrouwen, stellen de kapiteins dat met de directie niet te praten is.