Plan inzet bunzing tegen muskusrat

Die rat maakt dijken onveilig door ze met tunnels te ondergraven.
Ook eet hij waterplanten op en vertroebelt water zo dat geen dier zich meer voortplant. De Zeeuwse Milieu Federatie gaat onderzoeken of Herman's plan haalbaar is.
Waarnemend dijkgraaf Van de Hoef van Waterschap Zeeuwse Eilanden vindt het plan niet realistisch. Daarvoor zijn er teveel muskusratten.