Pastores tekort in O-Z-Vlaanderen

Pastores zijn leken die allerlei parochiewerk doen.
Ze hebben een opleiding gevolgd voor pastoraal medewerker maar zijn niet gewijd tot priester. Er zijn zes pastores nodig.
Op dit moment zijn er vier, en per 1 mei gaat er weer een weg. Pas aan het eind van het jaar worden er nieuwe pastores verwacht.