Meldpunt voor vissers en duikers

Bij dat meldpunt moeten gevaarlijke situaties in de Oosterschelde gemeld worden, maar ook of er netten vernield zijn, of dat er wordt gestroopt.
Het meldpunt is een idee van de sportduikersbond en Zevibel, de belangenorganisatie voor de Zeeuwse visserij. Op 24 april wordt de overeenkomst voor het meldpunt ondertekend.