Ratten vernielden wallen Hulst niet

De wallen zijn behoorlijk aangetast door ondergrondse gangen en aangenomen werd dat de muskusratten daarvoor verantwoordelijk waren.
Donderdag heeft een deskundige de wallen bekeken. Deze kwam tot de conclusie dat de slechte staat van de oevers komt door de verouderde beschoeiing en gaten die door een hond zijn gegraven.