Marinefregat gedoopt in Vlissingen

De Tromp is het tweede fregat in een serie van vier die bij de Schelde wordt gebouwd voor de Koninklijke Marine.
Het totale budget voor de vier schepen is 3,4 miljard gulden en levert de Schelde 3200 mensjaren werk op. De doop van de Tromp werd om 13.00 uur verricht door de vrouw van minister De Grave van Defensie.