Breskens tegen plannen van Oostburg

Om straks niet voor voldongen feiten gezet te worden, hebben ze een belangenvereniging opgericht.
De gemeente wil van het Spuiplein weer een Spuikom maken met water. In de kademuren zouden winkeltjes en bedrijfjes moeten komen.
Voor de auto is dan nauwelijks nog ruimte en dat gaat veel inwoners van Breskens te ver.