Nieuwe doseringsmethode voor mest

Tot nu toe is het gebruikelijk dat landbouwgrond in het najaar wordt bemest, maar dat gaat nu in het voorjaar gebeuren.
Het project is opgezet door een aantal bedrijven uit de agrarische sector met subsidie van de provincie. De mest wordt door computergestuurde doseringsmachines in de grond gespoten.