HALT gaat spijbelaars aanpakken

Uit een onderzoek blijkt dat 'ongeoorloofd schoolverzuim' een belangrijke oorzaak is voor vandalisme, winkeldiefstal en baldadigheid.
Het aantal jongeren dat in 2000 bij HALT terechtkwam is in vergelijking met het voorgaande jaar met bijna 15% gestegen. Met voorlichting en lespakketten wil HALT daar nu iets aan gaan doen.