Overleg met PSD-kapiteins mislukt

Gedeputeerde Hennekeij vindt dat ontevreden kapiteins hun klachten maar binnen de organisatie zelf moeten bespreken.
De kapiteins stuurden kortgeleden een brief naar Hennekeij. Ze verwijten de PSD-directie miscommunicatie en ze vinden de werkomstandigheden beneden peil.
De advocaat van de kapiteins wil nu een beroep doen op de leden van Provinciale Staten.