Opkoopregeling vee niet populair

Zij wachten tot volgende week, als het exportverbod van vlees binnen de EU waarschijnlijk wordt opgeheven.
Ook zien zij de voorwaarden aan de opkoop niet zitten, waarbij een fokverbod van acht weken en een abortusplicht van drachtige dieren geldt.