Ophogen strand Zoutelande van start

Over een lengte van anderhalve kilometer wordt het strand twee meter opgehoogd.
In totaal is daarvoor 350 kuub zand nodig. De werkzaamheden duren drie weken.
Uit onderzoek is gebleken dat ophogingen, zoals bij Zoutelande, op termijn onvoldoende zijn om de veiligheid te waarborgen. Door de zeespiegelstijging spoelt steeds meer zand weg.