Zeeuws sloeproeiseizoen van start

Aan de wedstrijd deden alle 13 sloeproeiteams uit Zeeland mee.
De Dolfijn van roeiteam EPZ kwam als eerste over de finishlijn. Maar na berekening van de geroeide tijd en de handicap van de sloep werd het team VOC met Den Gouden Phoenix tot winnaar uitgeroepen.