Enquête over wensen van ouderen

Zeven gemeenten in Zeeuws- Vlaanderen gaan steekproefsgewijs 55-plussers schriftelijk ondervragen over hun leef- en woonbehoeften.
Vrijwilligers van de Stichting Welzijn Ouderen helpen, indien nodig, de ouderen bij het invullen van de enquête, die deze week in de brievenbus valt.