Andere aanpak onkruid in Terneuzen

De gemeente verkiest voortaan het wegborstelen en -branden van onkruid boven de traditionele chemische verwijdering.
Het nadeel van de milieuvriendelijke techniek is dat het onkruid niet meer preventief bestreden kan worden. Dat lukt alleen op chemische wijze.
Terneuzen evalueert de alternatieve onkruidbestrijding na één seizoen.