Minder zeegroenten in Oosterschelde

Sinds de bouw van de Stormvloedkering en de Oesterdam komt minder water de Oosterschelde binnen dan vroeger.
Daardoor verdrogen de schorren en maken lamsoren en zeekraal langzaam plaats voor gras. Omdat er minder groente te plukken is, worden er steeds minder ontheffingen verleend door de provincie.