Artsen niet voldaan over extra geld

Onlangs nog gingen de huisartsen drie dagen in staking uit protest tegen het besluit van minister Borst, die maar 70 miljoen gulden extra uittrekt voor de huisartsen.
De huisartsen willen 450 miljoen. Volgens hen is nog veel meer geld nodig.
Verdere acties sluiten ze niet uit.