Wethouder gaat niet in op ultimatum

De ouders eisen dat de gemeente uiterlijk 16 mei waarnemend directeur Meuldijk aanstelt als nieuwe directeur.
Wethouder Dees wil een externe deskundige laten onderzoeken hoe het conflict opgelost kan worden. Zij wil een directeur van buiten aanstellen.
De ouders hebben acties aangekondigd als niet op hun eisen wordt ingegaan.