Zeeuws-Vlaanderen krijgt proeftuin

Staatssecretaris Faber van Natuurbeheer heeft het gebied, net als zeven andere in Nederland, daarvoor aangewezen.
In de proeftuinen moet worden geëxperimenteerd met landschaps- elementen als watergangen, moerasjes en poelen. De ervaring die daarmee wordt opgedaan, moet leiden tot meer variatie in het Nederlandse landschap.