Referendum burgemeester Middelburg

Dat vindt de CDA-fractie in de Middelburgse raad.
Door een referendum kan voorkomen worden dat zich bij de benoeming van een burgemeester opnieuw problemen kunnen voordoen, zoals bij de weggestuurde Spahr van der Hoek. Spahr kreeg eervol ontslag, nadat de gemeenteraad bijna een jaar geleden het vertrouwen in hem verloor.